Kennes Verhuurt

Algemene voorwaarden Kennes Verhuurt

Op al onze transacties zijn van toepassing onze "Algemene Voorwaarden" zoals beschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder nummer 16078172 en welke door Opdrachtnemer, op eerste verzoek, kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Kennes Verhuurt behoudt het recht deze voorwaarden en definities indien noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering eenzijdig aan te passen en de klant hiervan achteraf op de hoogte te stellen om zodoende tot een vernieuwde overeenkomst te komen. De klant behoudt het recht de overeenkomst te ontbinden bij een dergelijke wijziging. De voorwaarden zijn bindend voor de overeenkomst die hiermee is gesloten.


 
algemene voorwaarden | copyright | disclaimer